Water festival je međunarodni festival vode i proizvoda od vode, čiji je cilj promocija vode kao resursa na teritoriji Republike Srbije i regiona, a sa posebnim osvrtom na zdravstveni, turistički, komercijalni i kulturni potencijal vode u svakom njenom obliku.

U pet dana festivala, a na više lokaliteta u Novom Sadu, tim mladih ljudi, iskusnih u realizaciji projekata međunarodnog karaktera, pokušaće da približi široj javnosti pomenute aspekte vode kao dragocenog resursa.

  • sajamske priredbe
  • tribine o kvalitetu vode
  • izložbe i projekcije
  • ekološke radionice o zaštiti vodenih resursa
  • humanitarne aktivnosti
  • sportske aktinosti i saveti o zdravom načinu života
  • zabavni program

Voda je izvor života i osnovni činilac svakog živog bića.

Broj stanovnika na planeti se ubrzano povećava. Iako potrebe za vodom rastu, njena količina se ne menja, već se velika količina vode zagađuje, pa je količina vode koju je moguće koristiti iz godine u godinu sve manja.

Voda pokriva 71% Zemljine površine. Najveći deo vode na Zemlji (97%) se nalazi u morima, što znači da je nekorisna za piće i poljoprivredu.

Samo 3% vode na svetu je iskoristivo u te svrhe. Više od 2% tih resursa nalazi se u severnom polarnom krugu, što, takođe, otežava njeno iskorišćavanje.

U Republici Srbiji je koncentrisana velika rezerva slatke vode, dok, takođe, Srbija spada među evropske zemlje koje su najbogatije izvorima mineralne vode, ali bez obzira na statistiku, svaki treći vodovod u Srbiji je visoko rizičan jer isporučuje vodu koja je mikrobiološki i hemijski ispod nivoa kvaliteta.

Trećina stanovništva Srbije koristi vodu iz izvorišta, bunara i seoskih mreža koji nikada nisu kontrolisani. Poslednji rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće iz 155 vodovodnih sistema u Srbiji,pokazuje da je samo 47,75% ispravnih voda.